Welkom

Featured

Welkom op ‘De Digitale Pengreep’

Deze website richt zich tot iedereen die betrokken is bij kinderen en jongeren met motorische schrijfmoeilijkheden. We zoeken naar middelen die het schrijfproces ondersteunen, stimuleren en waar nodig compenseren. Hiervoor schakelen we moderne technologieën in.

Alles wordt bekeken vanuit een therapeutische invalshoek, maar wordt toegankelijk gemaakt voor het brede publiek.

Hetgeen u hier kan vinden is bedoeld als dynamisch naslagwerk en niet als een eindige lijst van mogelijkheden.

Deze website is nog volop in opbouw. Gelieve hier rekening mee te houden. Feedback is ten zeerste welkom.

Voor een meer uitgebreide beschrijving over ons en de website, klik gerust door naar ‘Visie en motivatie’.