ABC éducatif: Graphisme Maternelle

Besturingssysteem:  IOSGraphismeMaternelle

Huidige prijsklasse: 1,99 euro

Classificatie: voorbereidend schrijven

Leeftijdscategorie: + 4 jaar

Voertaal: geen

Omschrijving: 

In deze app kan je vormen en patronen maken door stippellijnen te overtrekken. Deze worden vetter en zetten de beweging in. Daarnaast wordt door middel van bollen het begin en eindpunt duidelijk. Met de gemaakte patronen wordt een tekening gemaakt, wat het aantrekkelijk en uitdagend maakt. Daarnaast worden de kinderen aangemoedigd met visuele en auditieve beloningen.
De foutenmarge is instelbaar maar te beperkt en bij een fout moet je telkens opnieuw beginnen. De moeilijkheidsgraad wordt bovendien niet progressief opgebouwd en sommige schrijfpatronen worden eerder klein afgebeeld.

Aanbeveling:

Leuk en motiverende app voor kinderen die toepasbaar is in zowel therapeutische als thuisomgeving. Hierbij moet je echter opletten met het overtrekken van stippellijnen (een schrijfpad zou beter zijn), de strenge foutenmarge en grootte van de patronen.

 

Website: http://abc-applications.com/

Cursive Writing Wizard

Besturingssysteem:  IOS en AndroidCursive Writing Wizard

Huidige prijsklasse: 3,95 euro (ook gratis versie)

Classificatie: voorbereidend en aanvankelijk schrijven

Leeftijdscategorie: vanaf 7 jaar

Voertaal: engels en frans (te kiezen)

Omschrijving: 

Het menu bestaat uit voorbereidende oefeningen, hoofdletters, kleine letters, cijfers en woorden. De vorm wordt steeds getoond en ondersteund door pijlen om de richting aan te duiden en bollen voor de richtingsveranderingen en stoppunten. Je kan zelf kiezen met of zonder penopheffingen en er is een leuk beloningssysteem, wat kinderen aantrekt en motiveert. Bovendien kan je kiezen tussen 2 verschillende oefenwijzes: 5 sterren verdienen of een vrije oefenmodus (die meer aanpasbaar is).

Het voorbereidende bouwt progressief op van verticale naar horizontale, kruis, vierkant, rechthoek, driehoek en schrijfpatronen. Verschillende richtingen en richtingsveranderingen kunnen ervaren worden. Aanpassing van grootte, moeilijkheidsgraad, stijl, enz. kan worden ingesteld, waardoor differentiatie mogelijk is.

De hoofdletters en kleine letters kunnen worden ingeoefend volgens een bepaalde schrijfmethode. (Deze komt mogelijks niet overeen met deze van uw kind.)
Bij het schrijven van de letters wordt eerst de letter uitgesproken (dit kan je zelf aanpassen en de juiste uitspraak en auditieve ondersteuning opnemen, waardoor de voertaal van deze app geen probleem meer wordt). Er kan gekozen worden voor een zeer prikkelrijk en aantrekkelijk schrijfspoor bv. met sterren, kerstmannen, enz. maar er kan ook gekozen voor een gewone lijn (prikkelarmer).

Vervolgens kunnen de cijfers worden ingeoefend volgens hetzelfde principe en met eveneens een zeer specifieke methode.
Tenslotte kun je ook woorden inoefenen. Er zijn enkele woordenlijst in het Engels maar nieuwe persoonlijke lijsten kunnen gemakkelijk aangemaakt worden. Dit kan eveneens met auditieve ondersteuning, zelf opgenomen.

Aanbeveling:

Deze app kan zowel in therapeutische setting als thuisomgeving gebruikt worden. Ieder kind heeft zijn eigen account en er wordt steeds een geschiedenis aangemaakt van de gemaakte oefeningen. Op deze manier is een foutenanalyse mogelijk en kan het kind opgevolgd worden. Het is zelfs mogelijk alle gemaakte oefeningen af te drukken op een overzichtspagina. Daarnaast heeft de app ook veel aanpassingsmogelijkheden: grootte, moeilijkheidsgraad, stijl, penopheffingen toestaan of niet, weergeven wat buiten de lijn komt of niet, enz.

 

Website: http://lescapadou.com/LEscapadou