ABC éducatif: Graphisme Maternelle

Besturingssysteem:  IOSGraphismeMaternelle

Huidige prijsklasse: 1,99 euro

Classificatie: voorbereidend schrijven

Leeftijdscategorie: + 4 jaar

Voertaal: geen

Omschrijving: 

In deze app kan je vormen en patronen maken door stippellijnen te overtrekken. Deze worden vetter en zetten de beweging in. Daarnaast wordt door middel van bollen het begin en eindpunt duidelijk. Met de gemaakte patronen wordt een tekening gemaakt, wat het aantrekkelijk en uitdagend maakt. Daarnaast worden de kinderen aangemoedigd met visuele en auditieve beloningen.
De foutenmarge is instelbaar maar te beperkt en bij een fout moet je telkens opnieuw beginnen. De moeilijkheidsgraad wordt bovendien niet progressief opgebouwd en sommige schrijfpatronen worden eerder klein afgebeeld.

Aanbeveling:

Leuk en motiverende app voor kinderen die toepasbaar is in zowel therapeutische als thuisomgeving. Hierbij moet je echter opletten met het overtrekken van stippellijnen (een schrijfpad zou beter zijn), de strenge foutenmarge en grootte van de patronen.

 

Website: http://abc-applications.com/

Cursive Writing Wizard

Besturingssysteem:  IOS en AndroidCursive Writing Wizard

Huidige prijsklasse: 3,95 euro (ook gratis versie)

Classificatie: voorbereidend en aanvankelijk schrijven

Leeftijdscategorie: vanaf 7 jaar

Voertaal: engels en frans (te kiezen)

Omschrijving: 

Het menu bestaat uit voorbereidende oefeningen, hoofdletters, kleine letters, cijfers en woorden. De vorm wordt steeds getoond en ondersteund door pijlen om de richting aan te duiden en bollen voor de richtingsveranderingen en stoppunten. Je kan zelf kiezen met of zonder penopheffingen en er is een leuk beloningssysteem, wat kinderen aantrekt en motiveert. Bovendien kan je kiezen tussen 2 verschillende oefenwijzes: 5 sterren verdienen of een vrije oefenmodus (die meer aanpasbaar is).

Het voorbereidende bouwt progressief op van verticale naar horizontale, kruis, vierkant, rechthoek, driehoek en schrijfpatronen. Verschillende richtingen en richtingsveranderingen kunnen ervaren worden. Aanpassing van grootte, moeilijkheidsgraad, stijl, enz. kan worden ingesteld, waardoor differentiatie mogelijk is.

De hoofdletters en kleine letters kunnen worden ingeoefend volgens een bepaalde schrijfmethode. (Deze komt mogelijks niet overeen met deze van uw kind.)
Bij het schrijven van de letters wordt eerst de letter uitgesproken (dit kan je zelf aanpassen en de juiste uitspraak en auditieve ondersteuning opnemen, waardoor de voertaal van deze app geen probleem meer wordt). Er kan gekozen worden voor een zeer prikkelrijk en aantrekkelijk schrijfspoor bv. met sterren, kerstmannen, enz. maar er kan ook gekozen voor een gewone lijn (prikkelarmer).

Vervolgens kunnen de cijfers worden ingeoefend volgens hetzelfde principe en met eveneens een zeer specifieke methode.
Tenslotte kun je ook woorden inoefenen. Er zijn enkele woordenlijst in het Engels maar nieuwe persoonlijke lijsten kunnen gemakkelijk aangemaakt worden. Dit kan eveneens met auditieve ondersteuning, zelf opgenomen.

Aanbeveling:

Deze app kan zowel in therapeutische setting als thuisomgeving gebruikt worden. Ieder kind heeft zijn eigen account en er wordt steeds een geschiedenis aangemaakt van de gemaakte oefeningen. Op deze manier is een foutenanalyse mogelijk en kan het kind opgevolgd worden. Het is zelfs mogelijk alle gemaakte oefeningen af te drukken op een overzichtspagina. Daarnaast heeft de app ook veel aanpassingsmogelijkheden: grootte, moeilijkheidsgraad, stijl, penopheffingen toestaan of niet, weergeven wat buiten de lijn komt of niet, enz.

 

Website: http://lescapadou.com/LEscapadou

Nijntje op school

Besturingsystemen: iOSNijntje op school

Huidige prijsklasse: €3,99

Classificatie: Voorbereidend schrijven, kleutervaardigheden

Leeftijdscategorie: kleuters

Voertaal: keuze uit Nederlands en Engels

Omschrijving app:nijntje OHC

Nijntje gaat naar school is een interactief verhaal waar de kinderen uitgenodigd worden om een doolhof te doorlopen, enkele schrijftpatronen te overtrekken, kralen te tellen en blokkenbouwsels te maken.

Daarnaast kan het verhaaltje ook zelf ingesproken en daarna voorgelezen worden. En er zijn ook 3 spelletjes voorzien: memory, blokken bouwen en kaarten maken.nijntje schrijfpatronen

Aanbeveling:

Deze app lijkt vooral bruikbaar voor thuisgebruik. Tijdens een voorleesmoment kan ook kort even gewerkt worden rond voorbereidend schrijven en andere kleutervaardigheden.

Website: http://www.sanoma.nl/

Squiggles van Lazoo

Besturingssysteem: IOS 

Huidige prijsklasse: Gratis 

Classificatie: Voorbereidend schrijven 

Leeftijdscategorie: 4+ 

Voertaal: Engels en Japanees 

Omschrijving app: Squiggles is een app waarin je kan tekenen. Het is de bedoeling dat je lussen en arcades oefent, maar je kan eigenlijk tekenen wat je wilt. Squiggles bevat 6 basistekeningen die je kan aanvullen. Het tekenpallet bestaat uit een stift, verfborstel, krijt en een fles ketchup. Je kan kiezen uit verschillende kleuren en je beschikt ook over stickers.
Wanneer je klaar bent met tekenen kan je op een ‘GO-knop’ klikken en je tekeningen beginnen te bewegen.
 

Aanbeveling: Squiggles is een leuke manier om kinderen te stimuleren om te tekenen, artistiek bezig te zijn. Wil je de app gebruiken om lussen en arcades te oefenen dan is begeleiding noodzakelijk. 

Website: http://www.lazoo.com/apps

 

 

Ready To Print

Besturingssysteem: iOS en Androïd (versie 2.2 en hoger)Ready to print 

Huidige prijsklasse: IOS: €8,99 ;Androïd: €6,20

Classificatie: Voorbereidend schrijven en leren schrijven 

Leeftijdscategorie: 2 – 7 jaar 

Voertaal: Engels 

Omschrijving app: Ready To Print is een app ontwikkeld door een ergotherapeut die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in het werken met kinderen. Zij heeft deze app ontwikkeld om kinderen te ondersteunen bij het verwerven van de pré-schrijfvaardigheden. Er zijn 10 verschillende activiteiten. Je kan verschillende gebruikers aanmaken en per gebruiker een aantal waarden instellen. Je kan de grootte van de afbeeldingen bepalen, de breedte van de lijnen waartussen je moet tekenen, de spreiding van de voorwerpen (bij Pinch), het al dan niet tonen van scores op het scherm, een certificaat tonen op het scherm na afronden van een oefening en het al dan niet instellen van een minimum accuratesse om verder te mogen naar de volgende oefening. Je kan eveneens een rapport oproepen waarin vermeld wordt welke oefeningen je gedaan hebt, welk level je behaald hebt, je accuratesse (%), en het tempo.

De verschillende activiteiten zijn:
– Touch: er worden 3 tot 20 afbeeldingen getoond op het scherm, het is de bedoeling dat het kind deze gaat aanraken, in eender welke volgorde, en dan veranderd de afbeelding. Er zijn 16 levels.

– Ordered Touch: idem ‘Touch’, maar nu is het kind verplicht om de afbeeldingen in een welbepaalde volgorde aan te raken.
– Matching: 2 tot 6 vormen (zelf te kiezen) matchen met hun lijntekeningen, er is altijd 1 lijntekening minder dan een vorm.
– Path Following: er zijn 25 verschillende paden. Het is de bedoeling dat het kind 2 voorwerpen gaat verbinden door een lijn te tekenen die het pad niet verlaat.
– Shape Tracing: lijnen tekenen binnen een vorm.

– Connect the dots: punten verbinden, de volgorde van verbinden en de richting worden aangegeven. Op deze manier tekenen ze een van de tien vormen. Daarna kunnen ze op hetzelfde scherm de vorm nog eens vrij natekenen.
– Pinching: 2 bij elkaar horende tekeningen worden op het scherm getoond, het is de bedoeling dat het kind met 2 vingers (van dezelfde hand) de voorwerpen bij elkaar brengt (slepen). Je kan kiezen hoeveel keer je dit na elkaar wilt doen (5-10-15-20 keer).
– Letters and Numbers: hier oefen je de vormgeving van drukletters,
scriptletters of nummers. Zoals bij ‘Connect the dots’ kan je hier ook achteraf de letters/nummers vrij tekenen.
– Free Draw: vrij tekenen, je hebt de keuze uit 8 kleuren.
 Ready to print 2

Aanbeveling: Deze app komt zeker van pas bij het inoefenen van de voorbereidende schrijfvaardigheden. Een meerwaarde zijn de instellingen per gebruiker en het kunnen opvragen van een rapport. Deze app is zeker te gebruiken binnen therapie, maar eveneens binnen de thuissituatie. De app is ook nog vollop in ontwikkeling. 

Website: http://readytoprint.essare.net/

 

 

Letterschool

Besturingssysteem: IOSLetterschool

Huidige prijsklasse: €2,69

Classificatie: Voorbereidend schrijven: Oog-handcoördinatie, Schrijfpatronen en vormgeving. Leren schrijven: Lettervorming en schrijfmethodes. 

Leeftijdscategorie: 3 tot 7 jarigen die geïnteresseerd zijn in letters en cijfers. 

Voertaal: Engels en Nederlands 

Omschrijving app: Letterschool wordt geleverd met 3 sets: hoofdletters, scriptletters en cijfers. Deze app is ontwikkeld door de uitgeverij Boreaal. Er zijn 4 gradaties binnen het spel:

 • Kijken ontdek de vormen, klanken en getalbegrippen
 • Aanraken raak de stippen aan en leer waar je begint, van richting verandert en stopt
 • Overtrekken oefen het schrijftraject door overtrekken
 • Schrijven test je kennis door zelf te schrijven 

 

Aanbeveling: Deze app is zeker zijn geld waard. Kinderen zijn enorm gemotiveerd om het schrijven te oefenen. De app maakt gebruik van leuke animaties en geluiden, maar ze zijn zeker niet storend.

Uitgeverij Boreaal is ook van plan om een of meerdere apps voor het verbonden schrift te ontwikkelen.

 

Website: http://www.letterschool.nl/

 

Kenny HD

Besturingssystemen: iOS en Android

Huidige kostprijs: gratis

Categorie: voorbereidend schrijven (en andere kleutervaardigheden)

Doelgroep: kleuters

Voertaal: Nederlands

Kenny HD is een iOS en Android applicatie van Kennisnet vergelijkbaar met hun website Kenny.nl. De app bevat op moment van het opstellen van deze post 4 games:

 • Een sorteerspel
 • Een visueel-ruimtelijk raadselspelletje
 • Een patroon herkennen en verderzetten
 • Schrijfpatronen traceren
  Pad Kenny HD

  Afbeelding van http://www.kenny.nl/app/

   

Deze review richt zich vooral op het laatste spel gezien het nut in het oefenen van de voorbereidende schrijfmotoriek. Het kind moet Kenny (de vogel) over een pad leiden. Op deze manier oefent het kind het bewegingsplan van de schrijfpatronen. Er is veel aandacht gegaan naar de inkleding van het spel wat de motivatie vanuit het kind sterk in de hand werkt.

Dcheaten op Kenny HDeze oefeningen kunnen onder begeleiding uitgevoerd worden. Bij het zelfstandig spelen is het voorlopig nog mogelijk de lussen te ontwijken of op een andere manier te vormen.