My Mosaic

Besturingssysteem: IOSMy Mosaic en Android

Huidige prijsklasse: gratis (volledige versie: 2,69)

Classificatie: visueel ruimtelijke relaties, oog-handcoördinatie

Leeftijdscategorie: vanaf 4 jaar

Voertaal: engels

Omschrijving app:

Kinderen kunnen een mozaïk namaken. Ze moeten zorgen dat de gekleurde bolletjes op de juiste plaats en in de juiste kleur geplaatst worden.
Aanbeveling:

De voorbeeldfiguur is klein waardoor de juiste plaats soms moeilijk te bepalen is. Anders dan bij een manuele mozaïk, speelt de fijne motoriek een minder grote rol waardoor het visueel ruimtelijke meer op de voorgrond komt.
Deze app kan gebruikt worden in zowel therapeutische als thuisomgeving. Kinderen krijgen directe feedback wanneer een bolletje incorrect wordt geplaatst en krijgen een beloning bij het voltooien. 

Website: http://www.myfirstapp.com/MyFirstApp/Home.html

Finger Fun

Besturingssysteem: IOS en AndroidFingerfun

Huidige prijsklasse: gratis (volledige versie: 1,79)

Classificatie: fijne motoriek, vingerdifferentiatie en bimanuele coördinatie 

Leeftijdscategorie: vanaf 5 jaar

Voertaal: engels

Omschrijving app:
Kinderen kunnen afbeeldingen vrijspelen door de verschillende knoppen gelijktijdig in te drukken. Het is de bedoeling dat je elke knop met een verschillende vinger ingedrukt houdt. Je kan dit zowel met 1 hand als 2 handen spelen. Op deze manier wordt zowel de vingercoördinatie  als coördinatie van beide handen aangesproken. De moeilijkheidsgraad wordt progressief opgebouwd of afgebouwd.

Aanbeveling:
De app is visueel en auditief aantrekkelijk voor kinderen en kan gebruikt worden in zowel een therapeutische setting als thuisomgeving. Voor het correcte gebruik van de app is individuele begeleiding aangewezen.

 

Website: http://kujifun.com/

Shape up

Besturingssysteem: iOS en AndroidShape Up

Kostprijs: gratis (4-tal, daarna aan te kopen)

Categorie: voorbereidend schrijven, visuomotoriek

Doelgroep: kleuters

Voertaal: Engels

Korte inhoud:  bestaat uit het overtrekken of invullen (door de vorm aan te tikken) van vormen zoals driehoek, vierkant, cirkel,…

Aanbeveling: als tussendoortje, weinig variatie mogelijk. Niet echt therapeutisch te gebruiken. De app houdt geen resultaten bij.

Website: http://busythings.co.uk/apps-shape.php#shapeup

Dexteria Junior

Besturingssysteem: IOSiPhone Screenshot 1

Huidige prijsklasse: €2,69

Classificatie: Voorbereidend schrijven 

Leeftijdscategorie: 2 – 6 jaar 

Voertaal: Engels  

Omschrijving app: Dexteria Junior is een app die bestaat uit 3 oefeningen om de fijne motoriek, oog-handcoördinatie van kinderen te stimuleren.
iPhone Screenshot 4 – “Plet” de pompoen. ‘Tap’ op de pompoen en je plet hem. Er zijn verschillende gradaties, 15 niveaus, van weinig pompoenen naar veel. In het begin staan de pompoenen stil en naarmate het moeilijker wordt beginnen ze te bewegen. In de hogere levels wordt er ook geoefend op ‘2 x tappen’ op de pompoen.
– “Pinch” de peper. Ook hier zit er een gradatie in,
iPhone Screenshot 310 niveaus. Van weinig naar veel, van stil naar bewegend en hier nog een extra gradatie: de pepers veranderen van kleur. Pinch je een rode peper dan verdwijnt hij, pinch je een gele peper dan vermenigvuldigd deze.
– Trace & Erase: Lijnen tekenen tussen begrenzing,
iPhone Screenshot 2deze dan weer wissen door er opnieuw over te gaan en als beloning wordt er een gekke foto van jou getrokken. Er zijn 29 verschillende patronen.

Van alle oefeningen worden de resultaten bijgehouden in een rapport. Bij het tappen en pinchen wordt het aantal keren tappen/pinchen en de tijd bijgehouden, bij trace en erase zie je de nauwkeurigheid en de tijd. 

Aanbeveling: Deze app is zowel binnen therapie als in een vrij moment/thuissituatie te gebruiken. Een meerwaarde is het rapport dat je kan opvragen met een overzicht van de gedane oefeningen en de behaalde resultaten.

Website: http://www.dexteria.net/

 

How to make origami

Besturingsystemen: iOS en AndroidHow to make origami

Huidige kostprijs: gratis

Categorie: voorbereidend schrijven, visueel-ruimtelijk

Leeftijdscategorie: 4+

Voertaal : Engels, je kan je baseren op wat voorgetoond wordt, geen taal nodig.

Korte inhoud: Via deze app leren kinderen eenvoudige tot moeilijkere figuren vouwen. Elke stap wordt visueel voorgetoond. De uit te voeren stap kan ook gelezen worden.

Aanbeveling: Naast de app heb je uiteraard vouwblaadjes nodig. Het is een makkelijk toegangkelijke site. Het is een leuke manier om kinderen te leren vouwen, om ze te stimuleren om te kijken naar wat ze doen en gelijktijdig met de beide handen te leren samenwerken. Daarnaast leren ze precies en gericht te werk te gaan. Het stapsgewijs voortonen vergemakkelijkt het vouwen.

Website ontwikkelaar: http://howset.com/

Ready To Print

Besturingssysteem: iOS en Androïd (versie 2.2 en hoger)Ready to print 

Huidige prijsklasse: IOS: €8,99 ;Androïd: €6,20

Classificatie: Voorbereidend schrijven en leren schrijven 

Leeftijdscategorie: 2 – 7 jaar 

Voertaal: Engels 

Omschrijving app: Ready To Print is een app ontwikkeld door een ergotherapeut die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in het werken met kinderen. Zij heeft deze app ontwikkeld om kinderen te ondersteunen bij het verwerven van de pré-schrijfvaardigheden. Er zijn 10 verschillende activiteiten. Je kan verschillende gebruikers aanmaken en per gebruiker een aantal waarden instellen. Je kan de grootte van de afbeeldingen bepalen, de breedte van de lijnen waartussen je moet tekenen, de spreiding van de voorwerpen (bij Pinch), het al dan niet tonen van scores op het scherm, een certificaat tonen op het scherm na afronden van een oefening en het al dan niet instellen van een minimum accuratesse om verder te mogen naar de volgende oefening. Je kan eveneens een rapport oproepen waarin vermeld wordt welke oefeningen je gedaan hebt, welk level je behaald hebt, je accuratesse (%), en het tempo.

De verschillende activiteiten zijn:
– Touch: er worden 3 tot 20 afbeeldingen getoond op het scherm, het is de bedoeling dat het kind deze gaat aanraken, in eender welke volgorde, en dan veranderd de afbeelding. Er zijn 16 levels.

– Ordered Touch: idem ‘Touch’, maar nu is het kind verplicht om de afbeeldingen in een welbepaalde volgorde aan te raken.
– Matching: 2 tot 6 vormen (zelf te kiezen) matchen met hun lijntekeningen, er is altijd 1 lijntekening minder dan een vorm.
– Path Following: er zijn 25 verschillende paden. Het is de bedoeling dat het kind 2 voorwerpen gaat verbinden door een lijn te tekenen die het pad niet verlaat.
– Shape Tracing: lijnen tekenen binnen een vorm.

– Connect the dots: punten verbinden, de volgorde van verbinden en de richting worden aangegeven. Op deze manier tekenen ze een van de tien vormen. Daarna kunnen ze op hetzelfde scherm de vorm nog eens vrij natekenen.
– Pinching: 2 bij elkaar horende tekeningen worden op het scherm getoond, het is de bedoeling dat het kind met 2 vingers (van dezelfde hand) de voorwerpen bij elkaar brengt (slepen). Je kan kiezen hoeveel keer je dit na elkaar wilt doen (5-10-15-20 keer).
– Letters and Numbers: hier oefen je de vormgeving van drukletters,
scriptletters of nummers. Zoals bij ‘Connect the dots’ kan je hier ook achteraf de letters/nummers vrij tekenen.
– Free Draw: vrij tekenen, je hebt de keuze uit 8 kleuren.
 Ready to print 2

Aanbeveling: Deze app komt zeker van pas bij het inoefenen van de voorbereidende schrijfvaardigheden. Een meerwaarde zijn de instellingen per gebruiker en het kunnen opvragen van een rapport. Deze app is zeker te gebruiken binnen therapie, maar eveneens binnen de thuissituatie. De app is ook nog vollop in ontwikkeling. 

Website: http://readytoprint.essare.net/