rapid typing

Kostprijs: gratis downloadRapidTyping
Categorie: leren typen
Voertaal: Engels (aanpasbaar)
Korte inhoud:
Rapid Typing is een gratis programma om blind te leren typen. Na installatie kan je het programma in het Nederlands zetten.
De oefeningen bestaan uit het intypen van de letters en de teksten die bovenaan het scherm verschijnen. De letter die getypt moet worden staat in een kader en verandert van kleur, groen indien juist, rood indien fout, oranje bij te lang gewacht. Onderaan het scherm krijg je een afbeelding van het toetsenbord met de juiste positie van de handen. Met behulp van kleuren zijn alle toetsen per vinger ingedeeld. Tijdens de oefening kleurt de toets en vinger die je nodig hebt rood.
De geïntegreerde statistiekenfunctie houdt automatisch de gegevens op 15 verschillende onderdelen bij. Dit zijn onder andere het aantal aanslagen per minuut, het aantal getypte woorden per minuut en het percentage gemaakte fouten.
Een basispakket aan oefeningen zit in het programma. Er is de mogelijkheid om zelf nieuwe lessen in te voegen.
Het programma ondersteunt meerdere gebruikers, hierbij worden de opdrachten, de statistieken en de voortgang per individuele gebruiker opgeslagen.

Beoordeling:RapidTyping screenshot
De duidelijke lay-out met visuele ondersteuning stimuleert het blind typen. Er zijn heel wat mogelijkheden binnen de instellingen:taal, kleur, toetsenbord.  De oefeningen binnen het programma zijn niet echt interessant maar de mogelijkheid tot maken van eigen lessen daarentegen gaat zeer vlot. Er is ook een portable/USB-versie van het programma beschikbaar.

Website: http://www.rapidtyping.com

Type Planet

Op een leuke manier blind leren typen. Type planet heeft 26 jaar ervaring.Schermafbeelding 2013-06-06 om 21.14.54

Het programma bestaat uit 20 modules en is te koop in een reguliere en een specifieke versie. De specifieke versie voor gebruikers met dyslexie kent volgende aanpassingen: vergrote weergave, audio-ondersteuning, aangepaste oefenvormen, aangepast snelheid en extra aandacht voor lettercombinaties.

Begeleiders kunnen het oefen/leerproces grondig opvolgen. De oefenmomenten worden geregistreerd, een foutenanalyse wordt bijgehouden, het programma biedt automatisch zinvolle extra oefeningen en heeft melding via mail wanneer er een dagdeel is afgewerkt en/of wanneer er te weinig wordt geoefend.

Het online-programma biedt een diplomagarantie waarbij je 120 aanslagen per minuut en 96 % voor foutloos tikken moet halen. Indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet krijg je het volledig inschrijvingsbedrag terug wanneer het diploma niet werd behaald.

De blindbox moet tijdens de eerste 5 modules worden gebruikt, er zijn minstens 3 dagdelen per week afgewerkt, de eerste 5 modules worden niet langer dan een week onderbroken en het totale programma is afgewerkt binnen de 36 weken.

Schermafbeelding 2013-06-06 om 21.14.07

Kostprijs: 144,95 per jaar reguliere versie

184,95 per jaar dyslexie versie

 

Website: http://www.typeplanet.be/

 

 

 

Type-Fu

Besturingssystemen: Chrome

Huidige kostprijs: gratisType-Fu

Categorie: leren typen

Doelgroep: lager onderwijs

Voertaal: Engels (niet aanpasbaar)

Korte inhoud

Type-Fu is een Chrome App die zich focust op het leren typen met 10 vingers. Je krijgt de mogelijkheid om afzonderlijk letters, cijfers, woorden, gezegden en citaten te oefenen. Er zijn verschillende visualisatie-instellingen waar je uit kan kiezen: toetsenbord, handen, snelheid, accuratesse. Daarbij kan ook gekozen worden voor een specifiek regionaal toetsenbord. Zoals azerty, qwerty of andere mogelijkheden.

Na het oefenen heb je ook de mogelijkheid om verschillende gegevens over je prestaties te bekijken: snelheid, accuratesse, meest getypte letters en meest fout getypte letters.

Beoordeling

Type-Fu is een ‘droge’ type-app. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van een thema of spelelementen. Interessant voor kinderen met AD(H)D of ASS. Een vertaling naar het Nederlands met Nederlandse inhoud zou een meerwaarde zijn.