Touch and Write

Besturingssysteem:IOS  Special Needs App of the Day: Touch and Write

Huidige prijsklasse: lite/€2,69

Classificatie: Leren schrijven, Lettervorming

Leeftijdscategorie: 4+

Voertaal: Engels

Omschrijving app: Met Touch and Write kan je oefenen op het schrijven van cijfers, blokletters/drukletters en woorden. Nadeel: je kan
niet kiezen om enkele te oefenen op het blokschrift of de drukletters, je bent verplicht om beide te oefenen, tenzij je een eigen lijst maakt met bv. enkel blokschrift.
De app moedigt de kinderen aan om te schrijven door hun de keuze te laten tussen het schrijven met 16 verschillende texturen zoals scheerschuim, ketchup, confituur,… Elke texture heeft zijn eigen geluid.
Bij het schrijven kan je kiezen of je je al dan niet laat begeleiden door een klein monster die de juiste lettervorming toont. Wanneer de letter geschreven is wordt deze uitgesproken, spijtig genoeg in het engels. Je kan het uitspreken wel uitschakelen.
Naast de texture, waarmee je schrijft, kan je ook een achtergrond kiezen. De achtergrond kan gaan van een gewoon leeg blad, een blad met hulplijnen tot bv een blad met zebraprint. Dit kan voor sommige kinderen stimulerend werken, maar voor mij komt dit druk over.
De app beschikt ook over 2 standaard woordenlijsten (allemaal engelse woorden natuurlijk), maar je kan ook eigen woordenlijsten maken en bewaren! Dit is een grote meerwaarde van deze app.

Aanbeveling: Deze app is zowel voor thuis als binnen een therapiesituatie heel goed bruikbaar. Spijtig dat hij enkel in het engels is, maar doordat je het uitspreken kan uitschakelen is dit niet storend.

Website: http://www.specialneeds.com/products-and-services/general-special-needs/special-needs-app-day-touch-and-write