Type Planet

Op een leuke manier blind leren typen. Type planet heeft 26 jaar ervaring.Schermafbeelding 2013-06-06 om 21.14.54

Het programma bestaat uit 20 modules en is te koop in een reguliere en een specifieke versie. De specifieke versie voor gebruikers met dyslexie kent volgende aanpassingen: vergrote weergave, audio-ondersteuning, aangepaste oefenvormen, aangepast snelheid en extra aandacht voor lettercombinaties.

Begeleiders kunnen het oefen/leerproces grondig opvolgen. De oefenmomenten worden geregistreerd, een foutenanalyse wordt bijgehouden, het programma biedt automatisch zinvolle extra oefeningen en heeft melding via mail wanneer er een dagdeel is afgewerkt en/of wanneer er te weinig wordt geoefend.

Het online-programma biedt een diplomagarantie waarbij je 120 aanslagen per minuut en 96 % voor foutloos tikken moet halen. Indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet krijg je het volledig inschrijvingsbedrag terug wanneer het diploma niet werd behaald.

De blindbox moet tijdens de eerste 5 modules worden gebruikt, er zijn minstens 3 dagdelen per week afgewerkt, de eerste 5 modules worden niet langer dan een week onderbroken en het totale programma is afgewerkt binnen de 36 weken.

Schermafbeelding 2013-06-06 om 21.14.07

Kostprijs: 144,95 per jaar reguliere versie

184,95 per jaar dyslexie versie

 

Website: http://www.typeplanet.be/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *