ABC éducatif: Graphisme Maternelle

Besturingssysteem:  IOSGraphismeMaternelle

Huidige prijsklasse: 1,99 euro

Classificatie: voorbereidend schrijven

Leeftijdscategorie: + 4 jaar

Voertaal: geen

Omschrijving: 

In deze app kan je vormen en patronen maken door stippellijnen te overtrekken. Deze worden vetter en zetten de beweging in. Daarnaast wordt door middel van bollen het begin en eindpunt duidelijk. Met de gemaakte patronen wordt een tekening gemaakt, wat het aantrekkelijk en uitdagend maakt. Daarnaast worden de kinderen aangemoedigd met visuele en auditieve beloningen.
De foutenmarge is instelbaar maar te beperkt en bij een fout moet je telkens opnieuw beginnen. De moeilijkheidsgraad wordt bovendien niet progressief opgebouwd en sommige schrijfpatronen worden eerder klein afgebeeld.

Aanbeveling:

Leuk en motiverende app voor kinderen die toepasbaar is in zowel therapeutische als thuisomgeving. Hierbij moet je echter opletten met het overtrekken van stippellijnen (een schrijfpad zou beter zijn), de strenge foutenmarge en grootte van de patronen.

 

Website: http://abc-applications.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *